Năm 2016

Bác sĩ X Ngoại Khoa (Phần 4)
Trọn Bộ-Vietsub 2016
Bác sĩ X Ngoại Khoa (Phần 4)

Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon (Season 4)

Xác Sống (Phần 7)
Full-Vietsub 2016
Xác Sống (Phần 7)

The Walking Dead (season 7)

Lục Phiến Môn
Full-Vietsub 2016
Lục Phiến Môn

The Legend Liu Shan Men (Department Six)

X
Nhấn
để ủng hộ website phát triển hơn nữa nhé!